تیتر خبر شماره یک

به منظور اشتغال و استفاده از نیروهای آماده به کار و همچنین تامین تقاضای نیروی انسانی در شاخه های مختلف حسابداری لطفا با تلفن انجن تماس حاصل نمایید.

به منظور اشتغال و استفاده از نیروهای آماده به کار و همچنین تامین تقاضای نیروی انسانی در شاخه های مختلف حسابداری لطفا با تلفن انجمن تماس حاصل نمایید.
ارتقاء و همکاری اعضاء انجمن موجب شکوفا شدن هر چه بیشتر حرفه حسابداری خواهد بود. (هیات مدیره انجمن مدیران مالی اصفهان)

©efma.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن مدیران مالی اصفهان محفوظ می باشد