تیتر خبر شماره یک

همانگونه که استحضار دارید مطابق مفاد ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری ، آموزش کارکنان و داشتن گواهی شرکت در دوره های آموزشی از وظایف مسولین مبارزه با پولشویی شرکتهاست .

🌹 دوره مبارزه با پولشویی🌹 همانگونه که استحضار دارید مطابق مفاد ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری ، آموزش کارکنان و داشتن گواهی شرکت در دوره های آموزشی از وظایف مسولین مبارزه با پولشویی شرکتهاست . شرکتهایی که مسولین ذیربط آنها در خصوص اخذ گواهی آموزشی اقدام نکنند با بند حسابرسی توسط حسابرس مستقل مواجه خواهند شد. در این خصوص دوره آموزشی با مشخصات فوق در نظر گرفته ایم. لطفا برگزاری این دوره را به شرکتهای خود و سایر شرکتها اطلاع رسانی بفرمایید.

©efma.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن مدیران مالی اصفهان محفوظ می باشد