اعضاءهیات مدیره

خلاصه معرفی اعضاء هیات مدیره از تحصیلات و سوابق از شروع تا کنون به همراه توضیحات کلی جهت معرفی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی و مدیریت صنعتی با گرایش مالی
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 • نماینده اتاق بازرگانی درهیات های حل اختلاف مالیاتی اصفهان
 • مدرس دانشگاه با بیش از ۴۰ سال سابقه حسابداری و حسابرسی

خلاصه معرفی اعضاء هیات مدیره از تحصیلات و سوابق از شروع تا کنون به همراه توضیحات کلی جهت معرفی

 • کارشناسی حسابداری
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 • عضو جامعه ی حسابداری اروپا
 • عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
 • حسابرس مورد تایید دیوان محاسبات

خلاصه معرفی اعضاء هیات مدیره از تحصیلات و سوابق از شروع تا کنون به همراه توضیحات کلی جهت معرفی

 • کارشناسی ارشد حسابرسی
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 • عضو انجمن حسابداری ایران
 • عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان

خلاصه معرفی اعضاء هیات مدیره از تحصیلات و سوابق از شروع تا کنون به همراه توضیحات کلی جهت معرفی

 • دکتری حسابداری
 • نماینده اتاق بازرگانی در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان
 • عضو کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی
 • عضو اتاق بازرگانی
 • عضو کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق بازرگانی

خلاصه معرفی اعضاء هیات مدیره از تحصیلات و سوابق از شروع تا کنون به همراه توضیحات کلی جهت معرفی

 • کارشناسی ارشد MBA
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 • عضو سابق هیات حل اختلاف مالیاتی اصفهان در اتاق بازرگانی ( سالهای ۹۴-۸۲ )

خلاصه معرفی اعضاء هیات مدیره از تحصیلات و سوابق از شروع تا کنون به همراه توضیحات کلی جهت معرفی

 • کارشناسی حسابداری
 • عضو کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی صنایع و معادن اصفهان
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران

©efma.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن مدیران مالی اصفهان محفوظ می باشد