درباره ما

معرفی انجمن

پایبندی به اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی ما را بر آن داشت تا با نگاهی به آینده اقدام به تشکیل انجمن صنفی مدیران مالی شهر اصفهان نماییم.

این انجمن با همت هیات موسس در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به شماره ۵-۱/۳-۴۰۸ به ثبت رسیده است چشم انداز های پیش روی انجمن در قالب منشور اخلاقی و حرفه ای به قرار ذیل تعریف و مدیران و کارکنان ضمن رعایت آن پایبندی خود را بدان اعلام می نمایند :

منشور اخلاقی و حرفه ای

 • همگرائی و هم افزائی علمی-تجربی بین مدیران مالی، دانشگاه و حرفه و صنعت.
 • اشاعه اخلاق حرفه ای به عنوان مشخصه اصلی حرفه حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی
 • ایجاد زمینه مناسب به منظور ارائه دیدگاه های حرفه ای
 • تلاش به منظور حضور در مجامع تصمیم گیری اقتصادی کشور
 • همکاری در تدوین قوانین مربوط به حرفه
 • اهتمام به نقش آفرینی مدیران مالی در پویایی اقتصاد کشور
 • ارتقاء سطح دانش حرفه ای جامعه هدف
 • کوشش برای استیفای حقوق صنفی اعضاء
 • مشارکت با سایر تشکل ها و سازمان های مرتبط با اهداف انجمن در داخل یا خارج از کشور
 • اطلاع رسانی فراگیر از طریق سایت و انتشار نشریه به منظور ارتباط با اعضاء
 • برگزاری همایش ، سمینار ، میزگرد و دوره های آموزشی مورد نیاز در راستای اهداف انجمن
 • تدوین آیین رفتار و موازین حرفه ای و نظارت بر عملکرد اعضاء
 • کمک به ایجاد شرایط و امکانات کار برای اعضاء

وظایف انجمن

وظایف انجمن مدیران مالی اصفهان بر اساس مواد ۳ و ۴ موجود در اساسنامه انجمن به دو بخش وظایف اساسی و عام و وظایف اختصاصی تقسیم شده است

وظایف اساسی و عام انجمن

 • 1- كوشش درجهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
 • 2- برنامه ریزی و پی گیری در ارتقای سطح دانش و مهارت اعضاء.
 • 3- تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق ایشان.
 • 4- تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات ، نارسایی های اقتصادی ، مهارتی ، افزایش بهره وری و ارایه پشنهادات به اعضا ، مدیران و مسوولان مربوط .
 • 5- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشكلات، شناخت نیازها و اولویتها.
 • 6- دریافت ورودیه، حق عضویت و كمك های مالی داوطلبانة اعضا.
 • 7- همكاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شركتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مربوط به وظایف انجمن صنفی و تلاش جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط.
 • 8- همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات و اجرای قانون کار.
 • 9- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی.
 • 10- خرید، فروش و تملك اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
 • 11- شركت در مذاكرات حرفه ای با سایر سازمانها و انجمن های ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای كارفرمایی .
 • 12- پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشكیل یا عضویت در كانون با رعایت مقررات قانونی.
 • 13- فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور.
 • 14- همكاری با سایر تشكل‌های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی كه به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

وظایف اختصاصی انجمن

 • 1-ایجاد و برقراری ارتباط پیوسته فنی وحرفه ای بین مدیران مالی.
 • 2- گسترش کمی وکیفی خدمات حرفه ای حسابداری وحسابرسی و مدیریت مالی .
 • 3- تلاش و همکاری در تدوین استانداردهای حرفه ای مرتبط .
 • 4 – انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با مجامع علمی و دانشگاهها و محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم آموزش مدیریت مالی سرو کار دارند.
 • 5 – اهتمام به نقش آفرینی هر چه بیشتر مدیران مالی در جایگاه شایسته خود .
 • 6 – اطلاع رسانی فراگیر از طریق سایت و انتشار کتب و نشریات علمی .
 • 7 - برگزاری همایش ، سمینا ر ، میزگرد و دوره های آموزشی مورد نیاز در راستای اهداف انجمن در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی .
 • 8 – تدوین آیین رفتار و موازین حرفه ای و نظارت بر عملکرد اعضاء .
 • 9 – کمک به ایجاد شرایط و امکانات کار و تسهیلات برای اعضاء .

©efma.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن مدیران مالی اصفهان محفوظ می باشد